Pågen sponsorater

På Pågen bager vi med kærlighed. Det styrer hele vores virksomhed og præger også vores syn på sponsorater. Derfor vil vi gennem vores sponsorering bidrage med vores brød i sammenhænge, der hjælper mennesker til en lidt bedre hverdag.
Pågen sponsorerer aldrig pengebeløb.

NB! Grundet utrolig stor efterspørgsel kan vi ikke bidrage med flere sponsorater i 2018.

 

Hvilke formål støtter Pågen A/S?

Pågen A/S støtter primært idrætsarrangementer for børn, unge og amatører. Vi har nogle faste samarbejdspartnere, men støtter løbende nye gode idrætsinitiativer.

Vi sponsorerer aldrig pengebeløb. De samarbejdspartnere vi udvælger modtager x-antal produkter afhængig af arrangementets størrelse og deltagerantal.

Hvordan kan jeg ansøge om et sponsorat?

Vi behandler løbende de ansøgninger vi får ind. Alle ansøgninger skal gå via formularet, som du finder herunder. Pågens sponsorkomité tager stilling til om arrangementet passer Pågens værdigrundlag, og sikrer at de nødvendige ressourser er tilgængelige.

Sponsorering via vores medarbejdere

Vi vil også støtte børne- og ungdomsaktiviteter inden for idræt og andre idealistiske sammenhænge. Det gør vi ved at bidrage med vores brød til forskellige arrangementer, hvor vores egne medarbejdere er idealistisk engagerede.

Retningslinier for Pågen sponsorat

  • Sponsoratet skal stemme overens med Pågens værdigrundlag og kunne bidrage positivt til vores varemærke.
  • Pågen sponsorerer ikke enkeltpersoner og heller ikke private, politiske eller religiøse arrangementer.
  • Vi tager ikke imod telefoniske henvendelser om sponsorater. Alle ansøgninger skal gå via hjemmesiden.
  • Alle felter i formularet skal udfyldes hvis du vil være sikker på at få din ansøgning behandlet.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Pågen anvender cookies for at forbedre og tilpasse dit besøg på vores websted. Læs mere om cookies.