Hvordan skal jeg affaldssortere clipsen omkring brødemballagerne?

Clipsbånd med ståltråd sorteres som metal. Clips af rent plastmateriale sorteres som hård plastik.