Privatlivspolitik

Hos Pågen værner vi om de personoplysninger, vi i forskellige sammenhænge kommer i besiddelse af, og vores mål er altid, at man skal føle sig tryg ved at videregive sine personoplysninger til os.

Det skal altid tydeligt fremgå, hvorfor vi indsamler en bestemt personoplysning. Vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med de gældende retlige regler på området. Der henvises navnlig til Databeskyttelsesforordningen (også kaldet GDPR) ved behandling af personoplysninger. Læs mere om forordningen her.

Vi indsamler ikke flere oplysninger end strengt nødvendigt, og vi opbevarer ikke oplysninger i længere tid end nødvendigt i forhold til det angivne formål. Vores processer og systemer skal, så længe personoplysningerne behandles, sikre, at det sker på en korrekt og sikker måde.

Nedenfor følger yderligere information om behandling af personoplysninger samt Pågens forpligtelser, når vi kommer i besiddelse af personoplysninger.

Personoplysninger
Ved personoplysninger forstås alle informationer og oplysninger, der kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Behandling af personoplysninger
”Behandling” er en bred betegnelse og er nærmere defineret i Databeskyttelses-forordningen. Det er fællesbetegnelsen for alle typer foranstaltninger, som vedrører personoplysninger. Eksempler herpå kunne være indhentning, opbevaring, håndtering, transmission, tilpasning, sammenstilling, tilgang, sletning og indsamling af personoplysninger.

Dine rettigheder

Når du kontakter Pågen, skal du føle dig tryg ved, at dine grundlæggende rettigheder omkring behandling af dine personoplysninger bliver respekteret. Derfor har du ret til følgende:

Ret til indsigt

 • Du har ret til indsigt i, hvornår, hvor og hvordan dine eventuelle personoplysninger behandles. Du har desuden ret til indsigt i formålet med behandlingen, og hvilken type personoplysninger det vedrører.

Ret til berigtigelse

 • Du har altid ret til at henvende dig til os og bede om at få urigtige og ufuldstændige oplysninger rettet og fuldstændiggjort.

Ret til sletning

 • Du har også ret til at henvende dig til os for at få dine personoplysninger slettet.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Ved begrænsning forstås, at oplysningerne forsynes med en markering, således at disse i fremtiden kun må behandles til visse begrænsede formål.

Ret til at gøre indsigelser

I hvilken forbindelse og hvorfor behandler Pågen personoplysninger?

I forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside kan følgende behandling af personoplysninger i det væsentlige forekomme:

Forbrugerforum
For at kunne modtage og besvare spørgsmål om Pågen og vores produkter vil Pågen kunne registrere personoplysninger. Som led i det indhentes samtykke.

De personoplysninger, vi indsamler, er:

 • Fornavn
 • E-mail og/eller telefonnummer

60 dage efter sagen er afsluttet, vil Pågen fjerne de personoplysninger, som er registreret i forbindelse med den aktuelle sag.

Dit samtykke udgør retsgrundlaget for ovennævnte behandling af personoplysninger, samt vores legitime interesse i at administrere, håndtere og besvare dine henvendelser og derigennem afklare eventuelle uklarheder.

Klager
I forbindelse med klager er Pågen nødt til at indhente visse personoplysninger for at kunne behandle klagen og for at kunne rette henvendelse til klager.

De personoplysninger, vi indsamler, er:

 • Navn og efternavn
 • Adresse og postnummer
 • E-mailadresse og/eller evt. telefonnummer
 • Omstændighederne omkring købet af produktet
 • Bankoplysninger (evt.)
 • Personnummer (evt.)

Fireogtyve måneder efter klagen er behandlet, vil vi fjerne alle personoplysninger, som er registreret i forbindelse med klagebehandlingen. Ingen oplysninger gemmes længere end nødvendigt for at kunne behandle klagen.

Retsgrundlaget for ovennævnte behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at varetage og behandle din klage på korrekt og effektiv vis samt dit samtykke.

Konkurrencer
Når du accepterer konkurrencebetingelserne, accepterer du også, at de personoplysninger, du videregiver i forbindelse med indsendelse af bidrag, vil blive behandlet for at kunne administrere konkurrencen.

I forbindelse med offentliggørelse af vindere af konkurrencen bliver personoplysninger såsom navn, efternavn og sted offentliggjort på www.pagen.dk/kampagner

De personoplysninger, vi indsamler, er:

 • Navn og efternavn
 • Adresse
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Dit konkurrencebidrag

Ca. en måned efter konkurrencen er slut, og vi ikke længere har brug for personoplysningerne til at administrere konkurrencen, vil vi slette alt materiale indeholdende personoplysninger.

Retsgrundlaget for ovennævnte behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at gennemføre og administrere konkurrencen samt dit samtykke.

Rekruttering
For at kunne behandle en ansøgning til en stilling hos Pågen kræves en række personoplysninger. Ved aflevering af en jobansøgning vil dit samtykke blive indhentet.

De personoplysninger, vi indsamler, er:

 • Navn og efternavn
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Fødselsdato eller personnummer
 • Adresse, postnummer og by
 • Informationer, som fremgår af dit CV
 • Informationer, som fremgår af dit personlige brev

Ovennævnte personoplysninger behandles i løbet af ansøgningsperioden og vil blive fjernet 24 måneder efter, stillingen er besat.

Retsgrundlaget for ovennævnte behandling af personoplysninger er dit samtykke, hvilket indhentes ved ansøgning, samt vores legitime interesse i besættelse af stillingen.

Besøg på hjemmesiden
Når du besøger vores hjemmeside, registreres visse oplysninger om dig, så vi kan give dig så god en oplevelse som muligt.

De personoplysninger, vi indsamler, er:

 • Adgangsdato
 • Adgangstidspunkt
 • Hvor på hjemmesiden du har været

Denne statistik fjernes i henhold til gældende procedurer, dog senest inden for tre måneder. Pågen anonymiserer IP-adresser.

Retsgrundlaget for ovennævnte behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at tilbyde vores kunder en god hjemmeside.

Deler Pågen dine personoplysninger med andre?

Pågen vil aldrig sælge eller videregive personoplysninger til andre.

Pågen har dog valgt at lade visse tjenester udføre af eksterne parter, som behandler personoplysninger på Pågens vegne. I disse tilfælde er der indgået en såkaldt databehandleraftale med pågældende part for at sikre, at personoplysningerne behandles korrekt og i henhold til gældende lovgivning.

Hvis Pågen har valgt at lade tredjemand behandle personoplysninger på Pågens vegne, sker dette altid inden for EU.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål omkring eller bemærkninger til Pågen A/S’s behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os :

Adresse: Pågen A/S, Strandvejen 44, C/O PriceWaterhouseCoopers, 2900 Hellerup

E-mail: personoplysninger@pagen.se

Ejer og ansvarlig for personoplysninger

Ansvarlig for personoplysninger som samles ind via denne hjemmeside eller andre kanaler i Pågens virksomhed er:

Pågen A/S, Strandvejen 44, C/O PriceWaterhouseCoopers, 2900 Hellerup, cvr nr 37870013.